Ενεργειακός Έλεγχος

Ο Ενεργειακός Έλεγχος Κτιρίων/Επιχειρήσεων διενεργείται από πιστοποιημένους Ενεργειακούς Ελεγκτές για κτίρια Α’ & Β’

τάξη και για τριτογενή τομέα (βιομηχανίες) Γ’ τάξη. Κατά τον ενεργειακό

έλεγχο αποτυπώνουμε τις διαφόρου είδους ενεργειακές καταναλώσεις

(ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη, υπέρθερμο ατμό,

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και γενικά κάθε είδος ενέργειας).

Δημιουργούμε την “Ενεργειακή Γραμμή Βάσης” η οποία θα είναι το μέτρο

σύγκρισης για τους επόμενους ενεργειακούς ελέγχους την επιχείρηση.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Scroll to Top