Frequently Asked Questions

FAQ Ηλιοθερμικού Συστήματος “Διγενής” 

Ηλιοθερμικό Διγενής ονομάζεται το οποιοδήποτε ηλιοθερμικό σύστημα που χρησιμοποιεί για ηλιακό σταθμό την Συσκευή Διγενής.

Το ηλιοθερμικό σύστημα παράγει ζεστό νερό μόνον κατά την ηλιοφάνεια, έτσι ακριβώς κάνουν και τα φωτοβολταϊκά αφού παράγουν ρεύμα μόνον από τον ήλιο.

Όχι δεν χρησιμοποιεί μπαταρίες, τα εξαρτήματα του χρησιμοποιούν απ’ ευθείας το ρεύμα των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Το ηλιοθερμικό Διγενής αποτελείται από τους ηλιακούς συλλέκτες νερού, ένα ή περισσότερα δοχεία μπόϊλερ για την αποθήκευση της θερμικής ενέργειας και τον ηλιακό σταθμό Διγενής. Η συσκευή διαθέτει τα απαραίτητα φωτοβολταϊκά πάνελ που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της.

Όταν ο ήλιος πέφτει επάνω στους ηλιακούς συλλέκτες νερού, ζεσταίνεται το νερό που περνάει μέσα από αυτούς. Η συσκευή Διγενής διαθέτει κυκλοφορητή με τον οποίο κυκλοφορεί το ζεστό νερό από τους ηλιακούς συλλέκτες νερού προς τα μπόϊλερ όπου και το αποθηκεύει. Το αποθηκευμένο ζεστό νερό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για θέρμανση κατοικίας, ζεστό νερό χρήσης σε ξενοδοχεία και βιομηχανία και φυσικά για οικιακή χρήση.

Η συσκευή διαθέτει ψυγείο με ανεμιστήρα και μία τρίοδη που ενεργοποιούνται μόλις το/τα δοχείο/α μπόϊλερ γεμίσουν θερμικά, μέσω εντολής που δίνει ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής.

Όχι, τα φωτοβολταϊκά που έχει χρησιμεύουν να δίνουν ρεύμα στον ηλεκτρονικό προγραμματιστή, τον κυκλοφορητή, τον ανεμιστήρα και την τρίοδη.

Προτιμάμε την εγκατάσταση με τοπικούς τεχνίτες οι οποίοι θα συντηρούν στην συνέχεια το σύστημα. Φυσικά αν το επιθυμείτε γίνεται επίβλεψη από Μηχανικό μας.

Η εγγύηση είναι 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση και 5 για οικιακή.

Σύμφωνα με την ΑΝΝΕΧ ΙΙ το ενεργειακό αποτύπωμα κατασκευής και χρήσης σε βάθος 10ετίας είναι 36 (το μικρότερο για ηλιακό σταθμό)

Το ηλιοθερμικό σύστημα Διγενής δεν ατμοποιεί και έτσι αποδίδει κατά ελάχιστον 23% περισσότερη ενέργεια από ένα οποιοδήποτε σύστημα που ατμοποιεί.

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε έχουν εξελιχθεί σε συνεργασία με μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχουν πιστοποιηθεί και πωλούνται κανονικά την τελευταία δεκαετία.

Απαιτούνται μόνον 34,8 τ.μ. επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών. Από προηγούμενα έργα μας γνωρίζουμε ότι για 4-5 θερινούς μήνες με πληρότητα πάνω από 80%, η κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα 60 λίτρα πετρελαίου.

Αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε με χρήση του συστήματος σε βάθος 5ετίας : ετήσια συντήρηση, ετήσιο κόστος πετρελαίου. Επίσης θα υπολογίσουμε το μικρότερο μέγεθος λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης 23%. Λοιπόν σε κόστος εγκατάστασης έχουμε μικρότερο κόστος κατά ελάχιστον 35% και στην χρήση ίδιου σχεδιασμού ηλιοθερμικών συστημάτων κατά 85% μικρότερο κόστος.

Όπως όλα τα ηλιοθερμικά συστήματα χρειάζεται ετήσιο έλεγχο. Το κόστος δεν υπερβαίνει τα 80-100€ πλέον ΦΠΑ.

Αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας, σας συμβουλεύουμε πως θα προχωρήσετε στις παρεμβάσεις.

Γίνεται μέσα σε μία ημέρα και γίνεται εύκολα από έναν υδραυλικό και έναν ηλεκτρολόγο.

Με την χρήση του φυλλαδίου εγκατάστασης, η τοποθέτηση του είναι απλή και γίνεται από έναν υδραυλικό και έναν ηλεκτρολόγο.

FAQ nZEB

Είναι ένα κτήριο Nearly Zero Energy Building δηλαδή κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Είναι μία παγκόσμια κωδική ονομασία για τα κτήρια που παράγουν από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) όση ενέργεια καταναλώνουν.
Η ενέργεια που δεν θα χρησιμοποιηθεί από κανέναν δεν υπολογίζεται στο κτήριο που την παράγει, οπότε δεν μπορεί να υπολογιστεί ότι είναι ΝΖΕΒ.
ΝΖΕΒ λοιπόν θα αποκαλέσουμε το καλά θερμομονωμένο κτήριο που παράγει τον τύπο ενέργειας που θα χρησιμοποιεί, χωρίς να υπολογίσουμε ότι μέρος της ενέργειας που θα παράξει μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο διπλανό κτήριο. Π.Χ. χρειάζεται θερμική ενέργεια για την θέρμανση του, θα παράγει το ζεστό νερό από ένα ηλιοθερμικό σύστημα για να θερμαίνεται. Χρειάζεται ρεύμα για να λειτουργήσει, θα παράγει το ρεύμα που θα καταναλώνει.

Η μελέτη θερμομόνωσης είναι σημαντική για να διασφαλίσουμε ότι θα θωρακίσουμε ενεργειακά σωστά το κτήριο μας.

Η καλή θερμομόνωση είναι σημαντική αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε απώλειες από θερμογέφυρες και ότι τα υλικά στο εσωτερικό του κτηρίου μας, αποθηκεύουν αρκετή ενέργεια για να κάνουμε οικονομία.

Με σωστή μελέτη θερμομόνωσης, μελέτη εξάλειψης θερμογεφυρών και μελέτη υλικών εσωτερικού χώρου.

FAQ Net Metering

Θα χρειαστούμε ένα αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού της παροχής στην οποία θα γίνεται ο συμψηφισμός.

Χρειαζόμαστε αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου με την βεβαίωση μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλάκειο. Αν έχετε ενοικιαστήριο ή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη, τότε θα μας φέρετε και αυτήν.
Χρειαζόμαστε ένα τοπογραφικό του οικοπέδου, αντίγραφο ταυτότητας του/ων ιδιοκτητών και εξουσιοδότηση που σας δίνουμε έτοιμη εμείς για την διεκπεραίωση του φακέλου στις υπηρεσίες.

Έρχεται μία φορά στο τέλος του χρόνου με ημερομηνία την ίδια με την ενεργοποίηση του συστήματος.

Θα πληρώσετε μόνον όσες επιπλέον καταναλώσατε.

FAQ Ενεργειακός Έλεχγος Κτιρίων/Επιχειρήσεων

Ενεργειακός Έλεγχος είναι η αποτύπωση των καταναλώσεων μίας επιχείρησης μέσω μετρήσεων στα επί μέρους μηχανήματα και σύγκριση τους με τιμολόγια αγορών. Δημιουργείται η ¨γραμμή βάσης¨.

Σκοπός του Ενεργειακού Ελέγχου είναι ο εντοπισμός των σημείων όπου για οποιοδήποτε λόγο γίνεται κατασπατάληση ενέργειας. Αφού εντοπιστούν τα σημεία, ο Ενεργειακός Ελεγκτής κάνει προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της επιχείρησης.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια.

Είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου 4342/2015.

FAQ ISO 50001/2018

Η λέξη ISO προέρχεται από τα αρχικά της Ελληνικής λέξης ΄Ίσοβαθμία¨ και αφορά την ισοψηφία των βαθμών των Επιθεωρητών ISO παγκοσμίως σε περίπτωση αμφισβήτησης αποτελέσματος Ελέγχου.
Το ISO είναι ένα σύστημα παρακολούθησης δεικτών της επιχείρησης και αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση. Πρόκειται για αρχεία που τηρούνται από διάφορα άτομα της επιχείρησης σε όλες τις βαθμίδες της.

Την εγκατάσταση κάνει πιστοποιημένο άτομο που λέγεται ¨Επιθεωρητής-Επικεφαλής Επιθεωρητής¨ και διαρκεί από μία έως 4 ημέρες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Ο έλεγχος γίνεται κάθε χρόνο μία φορά εκτός εάν η επιχείρηση το ζητήσει νωρίτερα.

FAQ Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Στο πρόγραμμα εντάσσονται όσοι διαθέτουν ΑΦΜ, ακίνητο στην Ελλάδα και τα ακίνητο τους έχει κατασκευαστεί πριν την ισχύ του ΚΕΝΑΚ δηλαδή πριν το 2011.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι κάθε νέο πρόγραμμα έχει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Για αυτό τον λόγο και δεν διακινδυνεύουμε μία πρόβλεψη για το μέλλον. Η θέση μας είναι ότι μόλις έχουμε το ΦΕΚ του προγράμματος να ενημερώσουμε την σελίδα των συχνών ερωτήσεων με τις τελικές ρυθμίσεις.

Scroll to Top